O nás

Bytovou problematikou se odborně zabývám od roku 1994. V roce 1999 jsem založila svou kancelář a pracuji v oborech:

Členové bytových družstev vlastníků, společenství vlastníků a uživatelé bytů se na mne a pracovníky mé kanceláře mohou obrátit s jakýmkoliv požadavkem či problémem v oblasti bydlení.

Pracovní doba u nás začíná v 8.00 hodin a končí v 17.00 hodin (úřední hodiny jsou tedy každodenní: pondělí-pátek). Je samozřejmostí, že si naši klienti mohou dohodnout i jim vyhovující termín.

Během pracovních dnů, ve dnech pracovního volna a klidu a dále ve svátky je plně zajištěna havarijní služba.

Veškeré opravy zajišťujeme dodavatelsky (máme sjednané smluvní partnery).

V naší činnosti správce spočívá i zprostředkování a zajištění úvěru či rekofondu ve spolupráci přímo s bankovními institucemi, zprostředkování a vyřízení dotací na bydlení (obecní, státní), zajištění projektové dokumentace a zajištění úklidu společných prostor domu včetně úklidu přilehlých chodníků a úpravu v okolí domu.

Péče o nemovitost vyžaduje celou řadu odborných znalostí z různých oblastí, jako je právo, ekonomika, daně, technické vzdělání apod. Našimi klienty jsou vlastníci nemovitostí z řad fyzických a právnických osob (společenství vlastníků, bytová družstva vlastníků a nově vzniklá stavební bytová družstva). Všem zajišťujeme individuální tzv. rodinný přístup a průhlednou činnost, kterou očekávají.

Vlastníci a uživatelé bytů chtějí být pravidelně informováni, vyžadují naši připravenost k osobním kontaktům a tzv. neanonymnímu přístupu. V praxi uplatňujeme systém řízení, který má za cíl neustále zlepšovat kvalitu našich služeb.

Naše služby začínají tím, že pro vlastníka nemovitostí provedeme bezplatně vstupní revizi stavu jeho nemovitosti v oblasti právní, ekonomické i technické. Ten se pak stává podkladem pro harmonogram prací v jednotlivých oblastech. nápravu zjištěných nedostatků a průběžnou správcovskou činnost.

Úlohu správy se vlastníkovi nevyplatí podceňovat. Zanedbáním povinností řádného správce si vlastník může vytvořit celou řadu „pastí“, které se mohou vymstít nejen materiální a ekonomickou újmou, ale mohou mít i právní důsledky. Vlastník by v žádném případě neměl litovat prostředků, které na řádný výkon správy obětuje, neboť se nepochybně vrátí a zúročí v podobě bezstarostného vlastnictví nemovitosti. Je důležité zajistit si kvalitní správu provozovanou odborníkem. Rozsah služeb, zadání a delegace pravomocí je ve Vašich rukou! Nemovitost nesmí chátrat, musí být zajištěna její reprodukce a investiční návratnost. Zjednodušeně řečeno – vlastník předá nemovitost správci, o nic se nestará a může pouze konzumovat výnosy, které nemovitost přináší. Samozřejmě musí činnost správce kontrolovat, zda všechny procesy probíhají v souladu s příslušnými předpisy a v souladu se zájmy vlastníka.

Zde nás najdete
Tento dům je v naší správě.
Tento dům je v naší správě
odhadymajetku.cz
 
 
 
 
Copyright © Ing. Monika Marková